Bouwbureau Kramer wil bewust vormgeven wat u als opdrachtgever in gedachten heeft.

De nadruk van de ontwerpen ligt in eerste instantie op de functionele aspecten van het gebruik van het gebouw. Getracht wordt vorm te geven aan een plattegrond die aan uw wensen en eisen voldoet, zodat er een leefbare en/of werkbare omgeving wordt gecreëerd. Daarna krijgen de gevels vorm in een stijl die we vooraf samen met u bepaald hebben. Daarbij proberen we moderne aspecten te koppelen aan een ambachtelijke en tijdloze bouwstijl. Hierdoor ontstaat er een eigen identiteit aan het gebouw. Bouwbureau Kramer probeert een duurzame woning voor u vorm te geven in tijd en energie.

Het bouwproces dient voor u enigszins rustig te verlopen in een toch wel hectische en  soms stressvolle tijd. Om dit te realiseren is het goed faseren van een bouwplan noodzakelijk, waarin per fase een duidelijk beslismoment is vastgelegd. Een goede voorbereiding is en blijft een van de belangrijkste graadmeters voor de kwaliteit en snelheid voor de realisatie van een project. Gezamenlijk met alle partijen dient er een goed team te worden gevormd waarin duidelijk is wat er van iedereen verwacht wordt. Dit leidt tot een goede werkstructuur die tot gevolg heeft dat er een goede sfeer ontstaat met een goede teamprestatie in de vorm van de realisatie van uw bouwproject.