Bouwbureau Kramer staat particulieren, gemeenten, bouwbureaus, architectenbureaus, aannemers, ontwikkelaars, woningbouwcorperatie, makelaars en VVE’s bij met advisering op het gebied van bouwkunde, ontwerp en ontwikkeling.

Bouwbureau Kramer kan u als opdrachtgever van dienst zijn bij bouwkundige en/of constructieve vraagstukken aan uw woning of ander gebouw. Bouwbureau Kramer verzorgt bijv. bouwkundige keuringen voor aankoop van uw woning of bedrijfsgebouw en maken meerjarenonderhoudsplannen voor VVE’s.


Bouwregelgeving en Ruimtelijke ordening

Bouwbureau Kramer geeft advies over bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. De vraag “wat kan en mag ik bouwen” is veel voorkomend, maar niet altijd even makkelijk te beantwoorden. Wij gaan voor u op zoek naar de mogelijkheden binnen streekplannen, bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen.

We analyseren voor u de mogelijkheden van potentiële bouwlokaties, verzorgen haalbaarheidsonderzoeken met ruimtelijke invullingen en daaraan gekoppelde exploitatieberekeningen.

Duurzaamheid project
Daarnaast geven wij advies betreffend duurzaamheid en de daarbij behorende epc-normering. Bouwbureau Kramer maakt epc-berekeningen met de nieuwste programmatuur Enorm van fabricant Dgmr. Binnen de door u gestelde financiële mogelijkheden kunnen wij u een zo optimaal mogelijk duurzaam advies geven. Elke berekening en advies hierin is maatwerk.

De bijbehorende bouwbesluitcheck t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning met daglichtberekening, ventilatieberekening, doorspuibaarheid en geluidwering gevels, kunnen we samen met de epc-berekening geheel voor u verzorgen.

Voor meer info, zie disciplines of neem vrijblijvend contact met ons op.