Bouwbureau Kramer houdt zich tevens bezig met bouwmanagement. We begeleiden nieuwbouw- en verbouwprojecten van planvoorbereiding tot ingebruikname van het gebouw. Dit doen wij met en zonder ontwerpwerkzaamheden. Het bouwmanagement spitst zich toe op het maken van een selectie voor de betrokken partners voor de realisatie van uw project, bewaken het gestelde budget en beheren de planning. Daarnaast houdt bouwmanagement voor ons in dat wij de kwaliteitsbewaking van het bouwproces beheren om risico’s tijdens alle fasen te beheersen.

Bouwmanagement houdt dus ook in dat wij tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden de kwaliteit bewaken door het voeren van controle op de bouw. Tijdens dit proces zitten we eventuele bouwvergaderingen voor en zorgen voor verslaglegging van de gemaakte afspraken en bevindingen. De bouwcontroles worden ook voorzien van een verslaglegging naar alle betrokken partijen en u als opdrachtgever. Dit houdt het proces transparant, zorgt voor duidelijkheid naar alle betrokken partijen en zorgt uiteindelijk voor een goede werksfeer.

Bouwmanagement is voor Bouwbureau Kramer een proces van maatwerk. Vooraf bespreken we samen met u wat u van ons verwacht en daarna maken we voor u een passend plan. Mogelijk schakelen wij voor u nog andere partijen in om uw wensen zo goed mogelijk in te vullen. Wij blijven natuurlijk altijd voor u het vaste aanspraakpunt.


Delen 
Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on Facebook